Glenys y Siop - Byw drwy'r Blitz

Roedd yn sioe wefreiddiol, gyda’r disgyblion a’r staff wedi mwynhau mas draw ac wedi dysgu llawer mewn dull amlgyfrwng ardderchog. Roedd y disgyblion yn son am y sioe ddyddiau lawer ar ol hynny, sy’n dangos faint mor drawiadol oedd hi.

Cymraeg