Gweithdy Barti Ddu

Sesiwn yng nghwmni môr leidr enwogaf Cymru, Barti Ddu! Bydd cyfle i ddisgyblion archwilio sut beth oedd byw ar y môr yn ogystal a dyletswyddau a rheolau penodol oedd rhaid eu dilyn os am fod yn fôr leidr llwyddiannus.

Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal gan Barti Ddu ei hun!

Addas ar gyfer Cyfnod Sylfaen a CA2 (bydd cynnwys y sesiwn yn amrywio yn dibynnu ar oedran y plant).

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Pecyn Ffilm Fer a Gweithdy

Gan nad yw hi’n bosib i ni ymuno efo chi yn yr ysgol, dyma gyfle i ddod a hanes yn fyw yn eich dosbarth mewn ffordd rithiol! Mwynhewch wylio ffilm fer, oddeutu chwarter awr o hyd, am gymeriad o hanes Cymru cyn cymryd rhan mewn gweithdy rhithiol, 45 munud o hyd a fydd yn archwilio byd y cymeriad efo’r plant. 

Mae’r pecyn ffilm fer a gweithdy ar gael am £85 + TAW ar gyfer un dosbarth (hyd at 35 o blant).

Gallwn gynnal gweithdai rhithiol drwy Teams, Zoom neu Google Classroom. Bydd Mewn Cymeriad yn danfon adnoddau perthnasol i’r ysgol o flaen llaw.

Gyda diolch i'r Gronfa Adferiad Ddiwylliannol am gefnogi'r gwaith yma.

Cymraeg