Gweithdy Ar Fwrdd y Mimosa

Nôl yn 1865 fe wnaeth criw o Gymry benderfyniad i adael eu cartref a theithio dros y môr i wlad ddiarth i gychwyn bywyd newydd ym Mhatagonia. Bydd y gweithdy yma yn gofyn i’r disgyblion ymholi sut beth oedd gwneud y penderfyniad mawr yma, yn ogystal ag archwilio sut roedd teithio ar y môr yn gyfle am antur newydd. Cyfle i ystyried lle Cymru yn y byd bryd hynny a heddiw.

Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal gan Carwyn Jones, un o actorion Mewn Cymeriad

Addas ar gyfer disgyblion CA2

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Pecyn Ffilm Fer a Gweithdy

Gan nad yw hi’n bosib i ni ymuno efo chi yn yr ysgol, dyma gyfle i ddod a hanes yn fyw yn eich dosbarth mewn ffordd rithiol! Mwynhewch wylio ffilm fer, oddeutu chwarter awr o hyd, am gymeriad o hanes Cymru cyn cymryd rhan mewn gweithdy rhithiol, 45 munud o hyd a fydd yn archwilio byd y cymeriad efo’r plant. 

Mae’r pecyn ffilm fer a gweithdy ar gael am £85 + TAW ar gyfer un dosbarth (hyd at 35 o blant).

Gallwn gynnal gweithdai rhithiol drwy Teams, Zoom neu Google Classroom. Bydd Mewn Cymeriad yn danfon adnoddau perthnasol i’r ysgol o flaen llaw.

Gyda diolch i'r Gronfa Adferiad Ddiwylliannol am gefnogi'r gwaith yma.

Cymraeg