Gweithdy Taith yr Iaith

Gwyliwch y ffilm fer sy’n adrodd hanes yr iaith Gymraeg cyn cymryd rhan mewn cwis rhyngweithiol i weld faint rydych yn ei gofio ac i ddarganfod hyd yn oed fwy am ein hiaith. Bydd pob ateb cywir yn codi gwen! Sesiwn sydd yn addas i siaradwyr rhugl ac i ddysgwyr oll.

Bydd neb llai na Mr. R. Ben. Igwr ei hyn yn cynnal y sesiwn yma!

Addas ar gyfer CA2 a CA3

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Pecyn Ffilm Fer a Gweithdy

Gan nad yw hi’n bosib i ni ymuno efo chi yn yr ysgol, dyma gyfle i ddod a hanes yn fyw yn eich dosbarth mewn ffordd rithiol! Mwynhewch wylio ffilm fer, oddeutu chwarter awr o hyd, am gymeriad o hanes Cymru cyn cymryd rhan mewn gweithdy rhithiol, 45 munud o hyd a fydd yn archwilio byd y cymeriad efo’r plant. 

Mae’r pecyn ffilm fer a gweithdy ar gael am £85 + TAW ar gyfer un dosbarth (hyd at 35 o blant).

Gallwn gynnal gweithdai rhithiol drwy Teams, Zoom neu Google Classroom. Bydd Mewn Cymeriad yn danfon adnoddau perthnasol i’r ysgol o flaen llaw.

Gyda diolch i'r Gronfa Adferiad Ddiwylliannol am gefnogi'r gwaith yma.

Cymraeg