Harri Tudur

Diolch yn fawr iawn! Mwynheuodd y plant (a'r staff) yn fawr iawn! Roedd yn sylfaen ac yn sbardun gwych i'n uned o waith. Mae'r plant wedi eu tanio i ddysgu mwy ac i ychwanegu at y wybodaeth a ddysgont gennych.

Cymraeg