Straeon Roald Dahl

Er bod Alf wrth ei fodd yn darllen unrhyw lyfr sydd ar gael, ei hoff awdur yw Roald Dahl. Drwy’r gweithdy llawn hwyl a sbri yma bydd Alf a’r disgyblion yn defnyddio eu pwerau creadigol i ddod â rhai o gymeriadau o lyfrau Roald Dahl yn fyw yn y dosbarth. Gan gwblhau campau a chwarae gemau bydd cyfle i feithrin hyder a mwynhâd y disgyblion mewn llyfrau ac i’w hannog i archwilio’r byd drwy eu dychymyg.

Bydd y gweithdy'n cael ei gynnal gan neb llai nag Alf ei hun!

Addas ar gyfer disgyblion CA2

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Pecyn Ffilm Fer a Gweithdy

Gan nad yw hi’n bosib i ni ymuno efo chi yn yr ysgol, dyma gyfle i ddod a hanes yn fyw yn eich dosbarth mewn ffordd rithiol! Mwynhewch wylio ffilm fer, oddeutu chwarter awr o hyd, am gymeriad o hanes Cymru cyn cymryd rhan mewn gweithdy rhithiol, 45 munud o hyd a fydd yn archwilio byd y cymeriad efo’r plant. 

Mae’r pecyn ffilm fer a gweithdy ar gael am £85 + TAW ar gyfer un dosbarth (hyd at 35 o blant).

Gallwn gynnal gweithdai rhithiol drwy Teams, Zoom neu Google Classroom. Bydd Mewn Cymeriad yn danfon adnoddau perthnasol i’r ysgol o flaen llaw.

Gyda diolch i'r Gronfa Adferiad Ddiwylliannol am gefnogi'r gwaith yma.

Cymraeg