Gweithdy Harri Tudur

Mae'r gweithdy drama yma, sy'n seiliedig ar gyfnod y Tuduriaid, yn cyd-fynd a ffilm fer sy'n adrodd hanes brenin cyntaf y Tuduriaid, Harri VII. Ynghyd â chwis byr, bydd y disgyblion yn archwilio gwahanol ddyfeisiadau a darganfyddiadau yn ystod cyfnod y Tuduriaid ac yn gweithio mewn parau a grwpiau bach, gan ddatblygu eu hyder a'u mynegiant creadigol.

Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal gan. un o ffrindiau Harri Tudur, yr actor Sion Emyr.

Addas ar gyfer disgyblion CA2

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Pecyn Ffilm Fer a Gweithdy

Gan nad yw hi’n bosib i ni ymuno efo chi yn yr ysgol, dyma gyfle i ddod a hanes yn fyw yn eich dosbarth mewn ffordd rithiol! Mwynhewch wylio ffilm fer, oddeutu chwarter awr o hyd, am gymeriad o hanes Cymru cyn cymryd rhan mewn gweithdy rhithiol, 45 munud o hyd a fydd yn archwilio byd y cymeriad efo’r plant. 

Mae’r pecyn ffilm fer a gweithdy ar gael am £85 + TAW ar gyfer un dosbarth (hyd at 35 o blant).

Gallwn gynnal gweithdai rhithiol drwy Teams, Zoom neu Google Classroom. Bydd Mewn Cymeriad yn danfon adnoddau perthnasol i’r ysgol o flaen llaw.

Gyda diolch i'r Gronfa Adferiad Ddiwylliannol am gefnogi'r gwaith yma.

Cymraeg