Dafydd ap - Straeon y Mabinogion

Ymunwch a'r bardd a’r rapiwr, Dafydd ap, wrth iddo geisio ffeindio’i ffordd o Aberystwyth i Went i gyfarfod ei noddwr hael, Ifor. 

Dafydd ap

Ar hyd y ffordd, mae’n cael ei rwystro gan Wylan, gan y Gwynt, a chan Bioden. Maent yn rhannu rhai o straeon y Mabinogion ymhlith ei gilydd, a daw’r plant i ddysgu am stori Pwyll a Rhiannon, Branwen, a Blodeuwedd. Sioe liwgar ddychmygus, rhyngweithiol ag adloniadol.

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Tudur Phillips

Cyfarwyddwr

Janet Aethwy

Awdur

Aneirin Karadog

Archebwch Dafydd ap - Straeon y Mabinogion

Pris

Un sesiwn - £175 + TAW
Dwy sesiwn - £285 + TAW
Tair sesiwn - £350 + TAW
Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd.
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.
Cymraeg